Česko-libanonské vztahy

Diplomatické styky mezi Československem a Libanonem byly navázány v roce 1947. V témže roce otevřelo Československo v Bejrútu konzulát. Roku 1962 byl tento konzulát povýšen na velvyslanectví. Libanon otevřel své pražské diplomatické zastoupení  roku 1957.

Nově vzniklou Českou republiku uznal Libanon 1. ledna 1993 a téhož dne byly mezi oběma zeměmi navázány diplomatické styky. Současný velvyslanec České republiky v Libanonu Marek Skolil předal své pověřovací listiny prezidentu Lahúdovi dne 26. září 2002.

Vztahy mezi Českou republikou a Libanonem jsou tradičně přátelské a vyvážené. V rámci svých možností obě země spolupracují jak v oblasti hospodářské, tak i v oblasti školstvkultury. Dobré vzájemné vztahy byly v minulosti podpořeny i humanitární pomocí České republiky Libanonu, například zásilkou zaměřenou na zmírnění útrap uprchlíků v Libanonu v roce 1996. Na podzim 2003 předala ČR Libanonu dva odminovače KMT-6 a v letošním roce se ČR účastní projektu OSN “ Stromy místo min”, jehož cílem je zalesnění odminovaných území na jihu Libanonu.   

 

Přehled nejdůležitějších návštěv

10/1994 :Návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého v Bejrútu.Ministr Dlouhý podepsal během své návštěvy novou Dlouhodobou obchodní dohodu. 

01/1995 :Návštěva delegace zahraničního výboru PSP ČR v Libanonu, vedená tehdejším předsedou zahraničního výboru J. Paynem. 

09/1997 :Návštěva prezidenta Václava Havla v doprovodu ministrině spravedlnosti V. Parkanové a ministra dopravy a spojů M. Římana. Během návštěvy byla podepsána Dohoda o podpoře a ochraně investic. 

09/1999 :Návštěva parlamentní delegace v ČR vedená místopředsedou Národního shromáždění Libanonu E. Ferzlim. 

10/1999 : Pracovní návštěva ministra zemědělství ČR  J. Fencla v Libanonu. 

04/2002 : Pracovní návštěva ministra dopravy a spojů ČR J. Schlinga v Libanonu. 

06/2002 : Návštěva prezidenta E. Lahúda  v ČR v doprovodu místopředsedy vlády I. Farése a ministra zahraničních věcí LR M. Hammúda. 

04/2003 : Návštěva ministra ekonomie a obchodu LR B. Fulejhána v Praze. Ministr Fulejhán se také zůčastnil zasedání první Česko-libanonské smíšené obchodní komise. 

09/2003 : Návštěva ministra pro místní rozvoj ČR P. Němce, který v Bejrútu za účasti zástupců turistického podnikatelského sektoru ČR slavnostně zahájil Česko-libanonské dny a podepsal Dohodu o letecké dopravě. 

02/2004 : Pracovní návštěva místopředsedy vlády a  ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody v Libanonu. 

05/2004 : Pracovní návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí v Libanonu.

 

 Zdroj : www.mzv.cz

 


dotazy nebo komentáře? pište nám